NEN-Keuringen

NEN-Keuringen

NEN-Keuringen

Om te voldoen aan alle ARBO- en verzekeringseisen moeten alle installaties en elektrische gereedschappen binnen bedrijven gekeurd worden. TWS infra keurt en certificeert alle elektrische gereedschappen en installaties volgens de NEN-3140 / NEN-1010 norm.

Ook verzekeringsmaatschappijen eisen steeds vaker dergelijke inspecties om schade, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, te dekken. Hiermee is soms een forse verlaging van de premie mogelijk. Verder is bedrijfszekerheid een steeds belangrijker aspect. Met de NEN-3140/NEN-1010 inspectie wordt de kans op uitval van bedrijfsprocessen verkleind.

NEN-3140/NEN-1010 Inspectie installaties

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Hieronder valt onder andere het gevaar die elektrotechnische installaties met zich meebrengen. Om deze reden is het belangrijk om aantoonbaar veilige installaties te hebben. Dit kan door de uitvoer van een NEN-3140/NEN-1010 inspectie.

De NEN-3140/NEN-1010 inspectie bestaat uit onderstaande werkzaamheden:

  • Controleren van de veiligheidsaarding.
  • Inspectie van verdeelinrichtingen en groepenkasten.
  • Inspectie van bekabeling en bedrading.
  • Inspectie van aansluitpunten ten behoeve van verlichting en overige apparatuur.
  • Uitvoeren van een risicoanalyse met betrekking tot het vaststellen van de inspectiefrequentie.
  • Opstellen van een rapportage.

Aanvullend op de inspectie kan TWS infra een plan van aanpak opstellen om de bestaande installatie weer te laten voldoen aan de normen waaraan een elektrotechnische installatie moet voldoen.